Villstad SPF-OBS! INSTÄLLT!

06-maj

Månadsträff kl. 15.00. Besök av Alf B Svensson – "Så blir hela livet rikt och meningsfullt".