Villstad SPF

16-okt

Temakväll kl 18.00. Kyrkoherde Per-Erik Åkermo berättar om Gislaveds pastorat.