SPF-månadsträff 8/12

08-dec

Julbord Sven Jarl och SPF-kören medverkar. Dragning på inlämnade motionskort. Anmälan krävs!