SPF-månadsträff 3/11

03-nov

Lars Davidsson kåserar och visar foton om gamla Smålandsstenar. Anmälan krävs!